พม. ห่วงใยกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากอุทกภัย สั่งการทีม One Home พม. ทั่วประเทศ เร่งช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด :

พม. ห่วงใยกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากอุทกภัย สั่งการทีม One Home พม. ทั่วประเทศ เร่งช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด :

วันที่ (5 ต.ค. 65) เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ด้วย สถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตั้งแต่ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก ตนจึงได้สั่งการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมด้วยทีม One Home พม. เร่งลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมด้วยทีม One Home พม. ได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในหลายจังหวัดแล้ว

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้น กระทรวง พม. จะพิจารณาความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและผู้เสียชีวิต การจัดทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่เพื่อเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำและฟื้นฟูสภาพจิตใจ เพื่อลดผลกระทบทางด้านจิตใจ การมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และการซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการหลังน้ำลด เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกด โทร. 1300 สายด่วน พม. หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล  ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

Related posts