เอ๊กซ์เอ็ม ร่วมกับมูลนิธิ EDF มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และปรังปรุงห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน :

เอ๊กซ์เอ็ม ร่วมกับมูลนิธิ EDF มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และปรังปรุงห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน :

ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษามีพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน เอ็กซ์เอ็ม ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านไอทีแก่เยาวชนภายใต้โครงการ “เส้นทางสู่การเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยพื้นที่เรียนรู้ไอที” มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอซีที และจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทศทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

โอกาสนี้ นายนิรัน นิลทองหลาง (แถวหลัง – ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทศทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 รับมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และงบประมาณปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โครงการ “เส้นทางสู่การเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยพื้นที่เรียนรู้ไอที” จากนางสาวคอนสแตนทิน่า สตีเลียโน่ (แถวหลัง – ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมเอ็กซ์เอ็มและคณะ โดยมีนางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (แถวหลัง – ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดทศทิศร่วมถ่ายภาพด้วย

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษารวมถึงร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชน มูลนิธิได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รวมถึงมีรายงานการเงินประจำปีที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

องค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11  (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org ทาง Line: @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิที่เว็บไซต์ www.edfthai.org

Related posts