ร่วมงานมงคลสมรส :

ร่วมงานมงคลสมรส :

นายวสันต์ พิทยาพิบูลพงศ์ นายวิสรร ไพศาลธนกุล นางกรรณีการ์ เงยเจริญ นางดรุณี (ชื่นสกุล) ไพศาลธนกุล ร่วมพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวอรจิรา พิทยาพิบูลพงศ์ กับ นายธนพล ไพศาลธนกุล โดยมีนายณัฐพล นายเฉลิมพล และนายวีรพล ไพศาลธนกุลร่วมเป็นสักขีพยาน ณ The Banquet Hall at Nathong เมื่อวันอาทิตย์ ที่ผ่านมา

Related posts