สู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ คว้ารางวัลสาขา Service & Solution category COSDENT Smile Design จากเวที International Innovation Award 2022 :

สู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ คว้ารางวัลสาขา Service & Solution category COSDENT Smile Design จากเวที International Innovation Award 2022 :

คุณสรรเสริญ เกียรติเวชสุนทร และ ทันตแพทย์ สันติราช เกียรติเวชสุนทร กรรมการผู้จัดการ คลินิกทันตกรรม COSDENT (คอสเดนท์) รับรางวัล Service & Solution “Smile Design By COSDENT” ด้านนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นคลินิกทันตกรรมเดียวของไทยที่เคยได้รับรางวัลนี้

COSDENT คือคลินิกทันตกรรมที่ตั้งใจออกแบบรอยยิ้มให้กับลูกค้า เราโฟกัสไปที่การเอาความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง หรือ Customer Centric ที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และต้อง Breakthrough ความกลัว เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในตัวเขาเอง และมั่นใจในการรับบริการของเราเป็นอันดับแรก

สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับการให้บริการด้านทันตกรรมที่มากกว่าแค่การดูแลรักษา แต่ยังนำเอาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ให้บริการออกแบบรอยยิ้มที่สวยงามให้กับลูกค้า ทั้งหมดนี้คือความสำเร็จที่เกิดจากความตั้งใจ เพื่อให้ตอบโจทย์ในทุกมิติของความต้องการของลูกค้า จนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีธุรกิจในระดับเอเชียมาได้สำเร็จ บนเวที INTERNATION INNOVATION AWARDS 2022 อีกทั้งเชื่อว่าการที่ลูกค้าทุกคนของ COSDENT มีฟันที่แข็งแรงและรอยยิ้มที่สวยงาม คือผลตอบรับที่น่าภาคภูมิใจในการทำธุรกิจ

Related posts