ม.เกษตร ฯ ส่งนักศึกษาป.โท-ป.เอกเข้าวัดฝึกจิต สงบใจ สู่ผู้บริหารทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ :

ม.เกษตร ฯ ส่งนักศึกษาป.โท-ป.เอกเข้าวัดฝึกจิต สงบใจ สู่ผู้บริหารทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ :

วันที่ 15 มกราคม ที่ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รศ.ดร.สุชาดา นันทะไชย รองศาสตราจารย์ ประจำวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 19 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 59 คน เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาจิตด้วยวิธีฝีกเจริญจิต

กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาจิตของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความพร้อมในการเป็น “ผู้บริหารทางการศึกษามืออาชีพ” ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองเชิงพุทธศาสตร์และการพัฒนาตนเองแนวจิตตปัญญาศึกษา มีการนำแนวคิด หลักการ กระบวนการในการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่ผู้บริหารทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ รวมถึงเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำหรับผู้ที่เจ้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และร่วมเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Related posts