การเคหะแห่งชาติ จัดโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” เริ่มเพียง 40 บาทต่อวัน คัดห้องกว่า 5,000 หน่วย ทั่วประเทศ มุ่งช่วยผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยมั่นคง :

การเคหะแห่งชาติ จัดโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” เริ่มเพียง 40 บาทต่อวัน คัดห้องกว่า 5,000 หน่วย ทั่วประเทศ มุ่งช่วยผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยมั่นคง :

24 มกราคม 2566 จากนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยการเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม ล่าสุดเปิดตัว “โครงการอาคารเช่าสำหรับห้องว่างที่พร้อมบรรจุ” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยจัดโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” เริ่มต้น 1,200 บาท และ 1,500 บาท ต่อเดือน คิดเป็นค่าเช่าเฉลี่ยตกวันละ 40 และ 50 บาท เฉพาะผู้ที่ทำสัญญาเช่าภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 รวมระยะเวลาสัญญา 1 ปี หลังจากนั้นคิดอัตราค่าเช่าปกติขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของโครงการ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการคัดสรร ห้องเช่าราคาพิเศษกว่า  5,000 หน่วย แบ่งออกเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 15 โครงการ 2,205 หน่วย เช่น นวนคร พรพระร่วงประสิทธิ์ ออเงิน บางพลี เพชรเกษม สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน) และนครปฐม เป็นต้น และโครงการในส่วนภูมิภาค จำนวน 42 โครงการ 2,844 หน่วย เช่น นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี สงขลา เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 57 โครงการ 5,049 หน่วย อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,200 และ 1,500 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าเช่าเฉลี่ยตกวันละ 40 บาท และ 50 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เช่าจะต้องทำสัญญาเช่าภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 และรวมระยะเวลาสัญญา 1 ปี (ถึง 31 ธันวาคม 2566) หลังจากนั้นจะคิดอัตราค่าเช่าปกติตามทำเลที่ตั้งของโครงการ

นอกจากนี้ในโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” ยังมี “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เป็นโครงการใหม่ที่พร้อมเข้าอยู่ทันที จำนวน 6 โครงการ ใน 6 ทำเลทั่วประเทศ ได้แก่ สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) มหาสารคาม สุรินทร์ (สลักได) อุบลราชธานี ลำปาง และนครสวรรค์ (ระยะที่ 2) จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ 28 และ 30 ตารางเมตร ในราคาเดือนละ 1,500 บาท หรือวันละ 50 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ได้กำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาเช่า โดยไม่เรียกเก็บเงินประกันการเช่า 1 เท่าของค่าเช่ารายเดือน และเงินประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า กำหนดเงื่อนไขให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา ขนาดครอบครัวไม่เกิน 4 คน/ห้อง และห้ามมิให้นำห้องที่เช่าไปให้เช่าช่วง หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิ และให้คืนห้องโดยการเคหะแห่งชาติจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เช่าช่วงดังกล่าวก่อนดำเนินการทำสัญญาต่อไป โดยคุณสมบัติของผู้เช่า ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ โดยมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และต้องไม่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติของโครงการนั้น (ภายในระยะเวลา 1 ปี) และกรณีเคยทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ ในโครงการอื่นต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 หรือ www.nha.co.th และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : การเคหะแห่งชาติ

Related posts