รมว.พม. มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ชูต้นแบบทำความดีทั้งคนไทยและต่างชาติ :

รมว.พม. มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ชูต้นแบบทำความดีทั้งคนไทยและต่างชาติ :

วันนี้ (31 ม.ค. 66) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ด้านผู้สูงอายุ จำนวน 11 รางวัล ให้กับบุคคลและภาคีเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเสียสละทำความดีเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลประโยชน์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมพลังภาคีเครือข่ายที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคมที่มีส่วนร่วมในการทำความดี โดยมีนางสาว ชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมพลังภาคีเครือข่ายที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม สำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดี ด้วยการช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วันนี้ กระทรวง พม. จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมด้านผู้สูงอายุ ให้กับภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม จำนวน 11 รางวัล

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมครั้งนี้  เห็นได้ว่ามีผู้รับรางวัลที่เกิดในต่างประเทศ เป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ประเทศไทย และบางคนได้เปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทย ซึ่งทุกคนเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของความเป็นไทย สิ่งที่ตนอยากจะบอกคือความเป็นไทยไม่มีวันตาย ความดีไม่มีชนชั้นวรรณะและพรมแดน คนที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นผู้ให้ สังคมไทยจะอยู่ได้เพราะความรัก การเป็นผู้ให้ การรับความแตกต่าง และเป็นผู้ที่หวังดีซึ่งกันและกัน ดังนั้น วันนี้ เห็นได้ว่าผู้รับรางวัลมีความตั้งใจ ไม่ได้ทำเพื่อรับรางวัล แต่ทำเพื่อให้สังคมนั้นดีขึ้น และตนเชื่อว่า สังคมดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ เราต้องช่วยกันสร้าง อีกทั้ง รางวัลนี้ กระทรวง พม. ได้มอบให้กับคนที่ทำดีอย่างต่อเนื่อง เป็นคนที่รักในสิ่งที่ทำ มีความสุขในสิ่งที่ทำ และเชื่อในสิ่งที่ทำ โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้สังคมมีค่าและคนที่ทำความดีทุกคนมีคุณค่าเพราะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ กระทรวง พม. ได้มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมด้านผู้สูงอายุ ให้กับภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม จำนวน 11 รางวัล ประกอบด้วย 1) ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ประพันธ์ นันทะยา เบื้องหลังทีมทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์คืนสู่ประเทศไทย 2) นางปนัดดา เจณณวาสิน ประธานที่ปรึกษา บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้บริหารหญิงไทยคนแรก ที่สร้างผลงานให้ต่างชาติยอมรับว่า “ เพศ ” ไม่ใช่บรรทัดฐานในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง 3) นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) องค์กรผู้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง 4) นางวัลภา แซ่โล่ ผู้รับเด็กกำพร้า 11 คน ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิที่จังหวัดภูเก็ตมาเลี้ยงดูที่บ้านตนเองเพียงลำพังจนเรียนจบ  5) นายชัชชัย ชเว (เช ย็อง-ช็อก) สัญชาติไทย หรือ โค้ชเช หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ผู้ทำให้ทีมประเทศไทยก้าวสู่อันดัย Top10 ของโลก และเป็นผู้สร้างแชมป์โลกเทควันโดให้คนไทย 6) นายสกล สัจเดว (อินเดีย-ไทย) นักประดิษฐ์ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ เป็นผู้มีความรักในแผ่นดินเกิด 7) ครู โทโมโกะ กาตาโอกะ หญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย และสอนหนังสือให้กับเด็กไร้สัญชาติที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านสายรุ้ง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความฝันว่า “อยากจะช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า” 8) มาร์ค วีนส์ (Mark Wiens) ยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่ตกหลุมรักประเทศไทย เจ้าของวลี ไม่เผ็ด ไม่กิน 9) นายเสกสรร มากศรทรง หรือเบิร์ดปากแดง หนุ่มพรหมพิรามใจบุญ ขี่รถพ่วงข้างเก็บขยะมากว่า 20 ปี เพื่อหารายได้ซ่อมจักรยานมือสองให้กับเด็กที่ยากจนและขาดแคลน 10) นางสาวเนตรนภา มุสิกพงศ์ หรือน้องมุก ผู้ป่วย Stroke จากหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำขนมขายเพื่อนำรายได้ไปช่วยผู้ป่วยยากไร้ และ 11) นายอนุวัตร ตรรกชนชูชัย เด็กชาติพันธุ์ เผ่าม้ง จากครอบครัวฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจมุ่งมั่นจนเรียนจบมาเป็นครูวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยกุ๊ก จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายขอบ

#ช่วย24ชั่วโมง

#พม24ชม

#ข่าวพม

Related posts