ว.อาชีพขอนแก่น เปิดบ้านอาชีพ Open House 2023 ประกาศความสำเร็จของ อาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ :

ว.อาชีพขอนแก่น เปิดบ้านอาชีพ Open House 2023 ประกาศความสำเร็จของ อาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ :

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ประกาศ 3 ความสำเร็จในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) ซึ่งเป็นเพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานระดับสากล Approve Maintenance Training Organisation AMTO Part 147 สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างอากาศยาน โดยเตรียมจัดงานประกาศความสำเร็จ และเปิดบ้านอาชีพ Open House 2023 ในวันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นี้

นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เปิดเผยว่า วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นวิทยาลัยด้านช่างฝึกอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมจัดงานเพื่อประกาศความสำเร็จ ในโครงการผลิตอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0  ซึ่งเป็นเพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานระดับสากล Approve Maintenance Training Organisation AMTO Part 147 สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างอากาศยาน จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี ตามรายวิชาสมรรถนะแกนกลาง สมรรถนะวิชาชีพ (13 โมดูล) และภาคปฏิบัติ โดยแบ่งฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถเข้าทำงานในสายการบินทุกแห่ง ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงนับเป็นความสำเร็จเพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนหลักสูตรการบินสากล

นอกจากนี้ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ในสาขาวิชาช่างอากาศยาน ยังได้รับการรับรองจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT, กพท.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยใช้มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานสถาบันใหม่เทียบเท่ามาตรฐานของ European Union Aviation Safety Agency (EASA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีหลักสูตรใหม่เรียกว่า B1.1 Aeroplanes Turbine ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญก่อนที่นายช่าง ฯ จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรอากาศยานเฉพาะแบบที่ใช้เครื่องยนต์ Gas Turbine ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้งานในปัจจุบัน เช่น Airbus A320, A350, Boeing 737, 777 เป็นต้น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เปิดเผยว่า จากเดิมนักศึกษาที่จบมาต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี เป็น 2 ปี ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) หรือมาตรฐานของผู้ที่ต้องถือใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ โดยนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ที่ได้รับการรับรองจาก CAAT ในภูมิภาค จะกลายเป็นนายช่างไทย ที่ผ่านมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับขององค์กรกำกับด้านการบินพลเรือนในระดับสากล มีโอกาสในอาชีพที่มีรายได้สูงขึ้น สร้างบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางให้กับประเทศไทย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสากลอย่างแน่นอน

นายลำปาง พันธ์เพชร กล่าวต่อไปว่า อีกหนึ่งความสำเร็จของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นผลผลิตของนักศึกษาซึ่งผ่านการอบรมจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้รับการรับรองจาก CAAT ในภูมิภาค และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังแสดงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของ การเรียนการสอนของ สอศ. พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าผลิตและพัฒนาคุณภาพกำลังคนให้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล

“นายช่างซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้นดิน” เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญในการเดินทางทางอากาศ เพราะหัวใจสำคัญของการเดินทางทางอากาศ คือ ความปลอดภัย และนายช่าง ฯ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลการซ่อมบำรุงอากาศยานให้มีความปลอดภัย พร้อมที่จะออกเดินทางอยู่เสมอ และกว่าจะเป็นนายช่าง ฯ นั้นไม่ง่าย ทุกคนต้องมีใบอนุญาตที่ออกโดย CAAT ซึ่งต้องผ่านการอบรม การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Approved Maintenance Training Organization: MTO) ที่ CAAT รับรอง และเป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO ซึ่ง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน เพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน และกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เลขที่ 172 หมู่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ 096-9106688, 093-3285353, 093-0153812

Related posts