พม. จับมือเครือข่าย หนุนเพจ Because We Care  เดินหน้า โครงการ “รัก…ในวัยเรียน” ลดความรุนแรงทุกมิติในโรงเรียน :

พม. จับมือเครือข่าย หนุนเพจ Because We Care  เดินหน้า โครงการ “รัก…ในวัยเรียน” ลดความรุนแรงทุกมิติในโรงเรียน :

วันที่ (6 ก.พ. 66) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” ซึ่งจัดโดย เพจ Because We Care โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ.5) กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษาปลัด พม. ด้านสื่อสารสังคม และผู้ดูแลเพจ Because We Care ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการดังกล่าว นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากแขกคนพิเศษร่วมส่งเสียงสนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ 1) คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2) ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ดูแลเพจ “ตุ๊กตาวิเศษ” 3) คุณพิทักษ์เดช ชุมไชโย รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 4) คุณอนุชิต คำน้อย เจ้าของเพจ “คิ้วต่ำ” และ 5) ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ผู้แทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ มีการรับมอบบทเพลง “อยากจะฟัง” จากคุณกริช อิทธิโชติกร ผู้ประพันธ์เพลง สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการฯ อีกทั้ง ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ ได้มอบตุ๊กตาวิเศษจำนวน 88 ชุด ให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้สถานีตำรวจนครบาลทั้ง 88 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ นำไปใช้ประกอบการสอบสวนคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนถูกกระทำความรุนแรง ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า เพจ Because We Care ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้ตระหนักถึงปัญหาการกระทำความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคต ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนของสังคมต้องมีความร่วมมือในการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชน เพื่อประสานเป็น “พลังทางสังคม” ส่งผลให้มีการดำเนินโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” เพื่อปลูกจิตสำนึกและลดการกระทำความรุนแรงทุกมิติในวัยเรียน อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและการรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำความรุนแรงอย่างเข้มแข็งต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเตรียมนำร่องทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันแห่งความรัก 14 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป ด้วยการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 1) การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสำคัญที่ควรรู้ ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบูลลี่ (Bully) 4. การปฏิบัติตนเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ และช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 5. การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิต 6. การให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ 7. มาตรการ​ป้องกันอาชญากรรม และโปรแกรม​ สเก็ตช์​ภาพเบื้องต้น​ Z-Face​ Sketch รวมถึง QR CODE​ โปรแกรมสเก็ตช์​ภาพเบื้องต้น​ Z-Face​ Sketch​ และ 2) กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างสาระความรู้

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการรัก…ในวัยเรียน นับเป็นโครงการที่เกิดจากผู้ปราถนาดีต่อความเป็นมนุษย์ของคนรุ่นใหม่ วันนี้ อยากบอกว่า คุณมะตูม เตชินท์ เป็นผลพวงจากการถูกบูลลี่ และสามารถผ่านมาได้ จึงอยากจะให้เป็นกรณีศึกษา ด้วยพลังแห่งการฟื้นตัว ซึ่งเป็นพลังสำคัญและมีความจำเป็นมากสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงคนรุ่นก่อนๆ ที่จะฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็มีคนประสบความสำเร็จมาแล้ว และคุณสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นกำลังของสังคม ด้วยการคิดบวก และอยากบอกว่าให้รักตนเองมากๆ รักอย่างมีสติ ใช้ปัญญาเป็นเกราะกำบัง นอกจากนี้ เราต้องช่วยกันลดความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการมุ่งเน้นว่า เราต้องฟังให้เป็น ฟังแล้วให้เข้าถึง และให้ความรัก แล้วเราจะแก้ปัญหาต่างๆ ไปได้

#ช่วย24ชั่วโมง

#พม24ชม

#ข่าวพม

Related posts