นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 64 ทั้ง 4 เหล่าทัพ นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มอให้กับโรงพยาบาลฯ :

นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 64 ทั้ง 4 เหล่าทัพ นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มอให้กับโรงพยาบาลฯ :

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 64 นำโดย นตท.กรธน ชิงดวง ประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 64 พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 64 ทั้ง 4 เหล่าทัพ ได้แก่ นตท.วริษฐเดช สุภาพร , นตท.วิริยะ วิริยะเวชกุล, นตท.ณภัทร พันธ์วิชัย, นตท.ณฐนนท์ ศิวเสน และ นตท.ก่อการ วัชรีคุปต์ นำอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ มูลค่า 100,000 บาท ซึ่งทางนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 64 ได้ใช้เงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ที่ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด รัชดาภิเษก จัดซื้ิอไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ 1.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 3.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  4.โรงพยาบาลตำรวจ

Related posts