สุรินทร์ – นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมชุมชนหมู่7ผลิกพื้นที่สวนป่าห้วยแก้วสร้างป่าสร้างรายได้ :

สุรินทร์ – นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมชุมชนหมู่7ผลิกพื้นที่สวนป่าห้วยแก้วสร้างป่าสร้างรายได้ :

27 พ.ค 66 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมานั้นทาง อำเภอรัตนบุรี ร่วมกับป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566” ณ บริเวณ หนองขนาด ในเขตโครงการพระราชดําริสวนป่าห้วยแก้ว ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ บ้านผือน้อย หมู่ที่7 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในเนื้อที่ใช้ปลูกป่าเกือบ 10 ไร่ หลังจุดพื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยเป็นจุดป่าเสื่อมโทรมว่างเปล่าเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นป่าร่วมกับชุมชนในการสร้างป่า สร้างรายได้

เวลา 09.00น. นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภอรัตนบุรีพร้อมด้วยนายปรีชา สีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต ตำบลรัตนบุรีและกลุ่มสมาชิก ในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ และพี่น้องประชาชนจำนวน 300 คน ร่วมกันเปิดพิธีและร่วมกันปลูกต้นไม้ขึ้นจำนวน 2,000 ต้นมีทั้งพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจ,พันธุ์กล้าไม้กินได้,ในโครงการกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” ณ  บริเวณ หนองขนาด เพื่อให้ชาวบ้านรักและหวงแหนอนุรักษ์ป่าไว้เพื่อให้เป็นป่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนยั่งยืนต่อไปนานเท่านาน และกิจกรรมนี้จะจัดให้มีการปลูกป่าขึ้นทุกๆ ปี

/ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts