นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) นำคณะอวยพร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ครบ 16 ปี :

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) นำคณะอวยพร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ครบ 16 ปี :

วันนี้อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) พร้อมด้วยนายสมนึก จันทร์เฉิด ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายสรรเสริญ จันทรมณี บรรณาธิการบริหาร วราสารฐานันดร 4 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน พร้อมคณะทำงานสมาคมฯ ร่วมอวยพรวันเกิด ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมร่วมทำบุญ ครบรอบ 16 ปี มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Related posts