บึงกาฬ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาสวรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายซ่อมแซมบ้านพอเพียงให้ผู้ยากไร้ ยกระดับคุณภาพชีวิต :

บึงกาฬ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาสวรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายซ่อมแซมบ้านพอเพียงให้ผู้ยากไร้ ยกระดับคุณภาพชีวิต :

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สภาองค์กรชุมชน ตำบลนาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ และภาคีเครือข่าย นำทีมมอบอุปกรณ์ซ่อมแซมพอเพียงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้น้อย ที่มีสภาพทรุดโทรม หลังคารั่ว ไม่มีประตูบ้าน ไม่มีฝาข้างบ้าน ช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 19 เม.ย 2567 นายฉลาด อุดรเขตร์ นายกอบต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ นายอัครวัฒน์ สิงห์โตฐิติ ปลัดอบต.นาสวรรค์ นายทัชชา อ่อนกาสินธุ์ กำนันตำบลนาสวรรค์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลนาสวรรค์ นายกฤษดา กวนพา สารวัตรกำนันตำบลนาสวรรค์ เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลนาสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน พัฒนากรตำบลนาสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพอเพียงให้แก่ผู้ยากไร้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ในโครงการบ้านพอเพียงให้แก่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส จำนวน 7 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 147,000 บาท ครัวเรือนละ 21,000 บาท ประกอบด้วย

ครัวเรือนที่ 1 ซ่อมแซมบ้านให้กับ น.ส.บรรเทา พิมพ์มา อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 123  หมู่ 6 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง  จ.บึงกาฬ อาชีพรับจ้างทั่วไปบ้านสร้างมาได้ประมาณ 35 ปีสามีเสียชีวิตมาแล้ว 32 ปีบ้านจึงเป็นสภาพอย่างที่เห็นในสภาพประตูห้องนอนปิดกั้นด้วยผ้าห่มเก่าๆส่วนที่ทำครัวก็อยู่ในตัวบ้าน สิ่งที่ยากไห้ช่วยเหลือ ก่ออิฐติดตั้งประตูทางเข้าออก ติดหน้าต่าง ประตูห้องนอนและด้านหลังทางออกทางออกไปห้องน้ำ

ครัวเรือนที่ 2 ซ่อมแซมบ้านให้กับ นายคำหล้า อินทิศาล อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 221 หมูที่ 6 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ  มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน สภาพของบ้าน หลังคามุงด้วยสังกะสี นานประมาณ 25 ปี จึงทำให้หลังคาบ้านผุพัง ทั้งหลังเป็นครอบครัวใหญ่ แต่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหลังคาใหม่ได้ เจ้าของบ้านต้องการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้ใหม่เป็นอลูซิ่งค์เพื่อลดความเดือดร้อนเวลาฝนตก ได้เอาถังสีภาชนะมารองน้ำฝนที่รั่วลงพื้นภายในบ้าน

ครัวเรือนที่ 3 ซ่อมแซมบ้านให้กับ นางดี โภคาแสงสวัสดิ์ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 4 บ.หนองแสง ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ มีผู้อาศัยอยู่ทั้งหมด 13 คน ย้ายออกไป 2 คน ยังคงเหลือผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 11 คน นางดี ไม่มีสามี (สามีเสียชีวิต) อยู่กับลูกหลาน มีอาชีพรับจ้างเป็นหลักในการเลี้ยงชีพ เป็นครอบครัวที่ลำบากมาตั้งแต่ดังเดิม รายได้ก็รับจ้างทุกอย่างที่มีคนจ้างเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน (พ่อแม่ของหลานๆส่งเงินมาบ้างเป็นบางคราว) รายได้ส่วนอื่นๆก็อาศัยเบี้ยผู้สูงอายุ บ้านประตูก็ไม่แข็งแรง หน้าต่างยังใช้สังกะสีตีปิดเอาไว้ทั้งหลังด้านหลังยังเป็นสังกะสีล้อมไว้อยู่จึงไม่มีความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย ส่วนไม้ทีใช้มุงสังกะสีด้านหลังก็เป็นไม้ยูคาลิปตัสพื้นย้งเป็นพื้นดินยังไม่ได้เทคอนกรีต จุดที่จะซ่อมแซม เปลี่ยนสังกะสีออก แล้วก่อด้วยอิฐปูนเพื่อความมั่นคงละปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย เปลี่ยนไม้ทรายคาที่ผุพัง ใส่ประตูหน้าต่าง เทพื้นด้านหลังที่เป็นพื้นดิน

ครัวเรือนที่ 4 ซ่อมแซมบ้านให้กับ นายกมล บุญคำ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่137 หมู่ที่ 4 บ้านหนองแสง ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ มีอาชีพทำนาเป็นหลัก เสร็จจากทำนาก็รับจ้างทั่วไป รายได้ก็ตามค่าแรงขั้นต่ำ สภาพภายในบ้านปลวกขึ้นกินจนพุพังสังกะสีมีรูรั่วแทบทั้งหลังหน้าฝนที่ผ่านมาน้ำฝนรั่วเต็มพื้นบ้านทำให้เกิดความเดือดร้อนผู้อยู่อาศัย ต้องเปลี่ยนโครงสร้างที่พุพังและสังกะสีที่มีรูรั่วสังกะสีเก่ามากๆ นี้คือจุดที่จะซ่อมแซมประตูบ้านยังเป็นสังกะสี หน้าต่างก็ยังเป็นสังกะสี ส่วนด้านบนหลังคาบ้านสังกะสีรั่วไปทั่งบ้านไม้ปลวกก็กินจนพุพร้อมที่จะพังถ้ามีลมแรงอาจทรุดพังลงมาได้เกิดความไม่ปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย เวลาฝนตกใช้ถังกะละมังไปรองน้ำภายในบ้าน สภาพความเป็นจริงบ้านเก่าโทรมสังกะสีพุพังถ้าไม่รีบซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายให้กับผู้อยู่อาศัยได้

ครัวเรือนที่ 5 ซ่อมแซมบ้านให้กับ นายถวิล นามวงค์ อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 9 บ.ห้วยบอนพัฒนา ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ อาชีพรับจากทั่วไป มีรายได้น้อย ภายในบ้านยังไม่เทคอนกรีตจึงอยากของงบประมาณเทคอนกรีตประมาณ 12 ตารางเมตร เทพื้น ก่ออิฐติดตั้งประตูหน้าต่างเพื่อความปลอดภัย ของผู้อยู่อาศัย บ้านสภาพโทรมมากๆอาศัยอยู่กับลูกชาย สภาพบ้านไม่ปลอดภัยทรัพย์สิน ด้านที่อยู่อาศัย

ครัวเรือนที่ 6 ซ่อมแซมบ้านให้กับ นายจันทร์ เสน่หา อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 2 บ.คำแคน ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ สภาพทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและไม่มีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินประตูหน้าต่างไม่มีความแข็งแรงข้างบ้านก็ชำรุดชุดโทรดสิ่งที่ต้องการซ่อมแซม ก่ออิฐใส่ประตูหน้าต่างและไม้ฝาเฌอล่ามาปิดกันเพื่อความปลอดภัยด้านที่อยู่อาศัย

ครัวเรือนที่ 7 ซ่อมแซมบ้านให้กับ นางตุ๊ สารพล อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่  2 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ สภาพบ้านขาดงบประมาณในการก่ออิฐ เจ้าของบ้านมีอาชีพรับจ้างทั่วไป จึงไม่มีเงินที่จะต่อเติมบ้าน และสภาพของบ้านไม่มีความปลอดภัยด้านที่อยู่อาศัย สิ่งที่ต้องการก่ออิฐเทพื้นในบ้านใส่ประตูหน้าต่างเพื่อให้ปลอดภัยในความเป็นอยู่

นายฉลาด กล่าวว่า ในนามผู้บริหารท้องถิ่นขอขอบคุณสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สภาองค์กรชุมชน ตำบลนาสวรรค์ และภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประชาชนผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย บ้านทรุดโทรม โดยคณะกรรการสภาองค์กรชุมชนตำบลนาสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เป็นกรรมการ ตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ใส่ใจสอดส่องดูแลผู้ด้อยโอกาสคนในหมู่บ้าน ช่วยกันประสานงบประมาณและได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ดังกล่าว

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล//บึงกาฬ 0628256546

Related posts