“วราวุธ” รมว.พม. เตรียมดึง อว. – ศธ. ขยายเครือข่ายฝึกงานคนพิการสร้างอาชีพทั่วประเทศ :

“วราวุธ” รมว.พม. เตรียมดึง อว. – ศธ. ขยายเครือข่ายฝึกงานคนพิการสร้างอาชีพทั่วประเทศ :

วันนี้ (9 พ.ค. 67) เวลา 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดตัวโครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพผ่านโมเดลการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า การจ้างงานคนพิการนั้น ต้องมองว่าภาคเอกชนต้องการทักษะด้านไหน เพราะว่าเป้าหมายของโครงการนี้ต้องการให้ภาคเอกชน จ้างงานที่ศักยภาพของคนพิการ ซึ่งคนพิการต้องการโอกาส ทาง กระทรวง พม. อยากให้คนพิการได้รับการจ้างงานไม่ใช่เพราะความพิการ หรือกฎหมายบังคับ แต่ต้องการให้จ้างงานตามทักษะที่มี ซึ่งในปัจจุบันจำนวนคนพิการ 2.5 ล้านคน มีเพียงส่วนหนึ่งที่ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ และมีงานทำ

นายวราวุธ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และเครือข่าย ที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ และได้ขยายผลเครือข่ายมหาวิทยาลัยอื่นๆ วันนี้เราได้เห็นความคืบหน้าของโครงการฯ และในอนาคตกระทรวง พม. จะขยายความร่วมมือไปยังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเชื่อว่าภาคเอกชนมีความต้องการแรงงานคนพิการที่มีทักษะฝีมืออีกมาก ขณะที่หน้าที่ของภาครัฐ ต้องดึงศักยภาพคนพิการออกมาและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ต้องการให้มีหลักสูตรนี้ทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการไม่ต้องจากภูมิลำเนามาทำงานไกลบ้าน ทำงานอยู่ในครอบครัว ชุมชนตนเอง ดังนั้นการขยายผลของทุกมหาวิทยาลัยจะเป็นเป้าหมายปลายทาง อีกทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับกับความพิการและทุกคน โดยความร่วมมือจาก อว. และ ศธ. สำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งเป้ามหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีคนพิการรวม 300 คน ที่จะได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ คาดว่าอย่างน้อย 150 คน จะสามารถมีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ คนพิการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้ง 6 มหาวิทยาลัยนำร่อง หรือติดต่อสายด่วน พม. 1300 ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ตลอด 24 ชั่วโมง

#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #จ้างงานคนพิการ #คนพิการ #มหาวิทยาลัย

Related posts