สมาคมการค้าอาเซียน-จีน MOU มณฑลซานตง(จีน) ยกระดับการค้า-การลงทุนร่วมกันในไทย :

สมาคมการค้าอาเซียน-จีน MOU มณฑลซานตง(จีน) ยกระดับการค้า-การลงทุนร่วมกันในไทย :

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน-จีน ได้ลงนามข้อตกลงความเข้าใจทางธุรกิจระหว่างสมาคมการค้าอาเซียน-จีน กับ อำเภอโป๋ซิง มลฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย คุณหลิว จงชิว (Mr. Liu ZhongQiu) วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางการเกษตร และหัตถกรรมของมณฑลซานตง เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ ของเครือข่ายสมาคมฯ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นต่อกันเพื่อยกระดับการค้าการลงทุนร่วมกันในด้านอื่นๆต่อไป ณ สวนเสียงไผ่ ย่านทาวน์อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

Related posts