ศิลปินจากค่าย Yousay…Watt ในเครือ T&B Media Global ร่วมงานเปิดตัว เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 :

ศิลปินจากค่าย Yousay…Watt ในเครือ T&B Media Global ร่วมงานเปิดตัว เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 :

3 ศิลปินจากค่าย Yousay…Watt ในเครือ T&B Media Global(ประเทศไทย) นำโดย ฮูโต๋ สัจจากุล  เณ็ฐ ทวีรุจจนะ และ ข้าว ปัณณ์ฐญาฒิ์ พร้อมด้วยศิลปินนักแสดงจากหลายค่าย อาทิ กลัฟ คณาวุฒิ – สแตมป์ อภิวัชร์ฯลฯ ร่วมงานเปิดตัว เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 From Hand to Heart สองมือห่วงใยหัวใจผูกพัน

โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, นสพ.ชัญญา มิตรตระกูลกิจ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2567 และ นสพ.พลอยกวิญญ์ ชัยเกียรติ ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 และผู้สนับสนุนร่วมกันเปิดงาน

งานเปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2567 ดำเนินการภายใต้แนวคิด From Hands to Heart สองมือห่วงใย ดวงใจผูกพันเป็นเข็มที่ระลึกเนื่องใน “วันอานันทมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 8 (9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานกำเนิด“แพทย์จุฬาฯ ซึ่งทางโครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญ เเละมีร้อยละอุบัติการณ์สูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทุกเพศทุกวัยโรคทางหัวใจเเละหลอดเลือดที่พบในผู้สูงอายุนั้น ส่วนมากมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ โดยรายได้จากการรณรงค์ขอรับบริจาคเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2567 จึงจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, กิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะเเพทยศาสตร์ จุฬาฯ, สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโครงการ “หัวใจ 3D” ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นอกจากจะร่วมงานเปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดลแล้ว  3 ศิลปิน ฮูโต๋ สัจจากุล  เณ็ฐ ทวีรุจจนะ และ ข้าว ปัณณ์ฐญาฒิ์ จากค่าย Yousay…Watt ในเครือ T&B ยังร่วมรับบริจาคเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดลเป็นที่ระลึกจากแฟนคลับละผู้มีใจกุศลร่วมกับศิลปินและนักแสดงและนิสิตแพทย์อีกหลายท่าน  และสำหรับผู้สนใจสามารถบริจาคได้ด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้แก่ อาคารวชิรญาณวงศ์ และอาคารอานันทมหิดลและติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ได้ที่ Facebook Fan page: ANAN DAY, Instagram: anan day หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02 256 4183 เวลา 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

Related posts