ศปป.๕กอ.รมน. จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อคุณภาพในแต่ละภูมิภาค :

ศปป.๕กอ.รมน. จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อคุณภาพในแต่ละภูมิภาค : เมื่อวันที่​ ๒ กันยายน ๒๕๖๕​ …

Read More

สุรินทร์/อ.สนม /อบต.หัวงัวได้มีการจัดงาน กีฬาภายในประจำตำบล 25-28 สิงหาคม 2565 :

สุรินทร์/อ.สนม /อบต.หัวงัวได้มีการจัดงาน กีฬาภายในประจำตำบล 25-28 สิงหาคม 2565 : เมื่อช่วง…

Read More

รมว.พม. เตรียมปรับระบบการดูแลเด็กและเยาวชน เน้นงานเชิงป้องกัน ใช้วิทยากรแม่ไก่ – ความเป็นหุ้นส่วน – อาสาสมัคร ช่วยขับเคลื่อนงาน :

รมว.พม. เตรียมปรับระบบการดูแลเด็กและเยาวชน เน้นงานเชิงป้องกัน ใช้วิทยากรแม่ไก่ – ควา…

Read More

พม. เร่งช่วยเหลือเด็กหญิงสองพี่น้องถูกชายล่วงละเมิดทางเพศ ที่เขตดอนเมือง กทม. :

พม. เร่งช่วยเหลือเด็กหญิงสองพี่น้องถูกชายล่วงละเมิดทางเพศ ที่เขตดอนเมือง กทม. : วันที่ (3 …

Read More