JerHigh x Nok Air เปิดไฟลท์พิเศษ พามะหมาตัวโปรดมากที่สุดในโลก ลัดฟ้าแอ่วเชียงใหม่ :

JerHigh x Nok Air เปิดไฟลท์พิเศษ พามะหมาตัวโปรดมากที่สุดในโลก ลัดฟ้าแอ่วเชียงใหม่ : JerHig…

Read More

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวทีมนักวิจัย KEETA จากสหสถาบัน ร่วมพัฒนาอาหารอวกาศส่งประกวด NASA :

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวทีมนักวิจัย KEETA จากสหสถาบัน ร่วมพัฒนาอาหารอวกาศส่งประกวด NASA…

Read More

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จัดงานมหกรรมตรวจสุขภาพ  “สุขภาพดี เพราะเราเข้าใจ” :

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จัดงานมหกรรมตรวจสุขภาพ  “สุขภาพดี เพราะเราเข้าใจ” : นพ.พิชิต กังวลกิจ…

Read More

Use Heart for Every Heart ดูแลหัวใจทุกดวง ด้วยสุขภาพใจที่แข็งแรง Your Healthcare Intelligence เราไปไกลกว่าการรักษา :

Use Heart for Every Heart ดูแลหัวใจทุกดวง ด้วยสุขภาพใจที่แข็งแรง Your Healthcare Intellige…

Read More

“เกาะหมาก” ขึ้นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก :

“เกาะหมาก” ขึ้นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก : นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยกา…

Read More

พม. มอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน :

พม. มอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน : ว…

Read More

พม. จัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” 29 ก.ย. – 3 ต.ค. นี้ :

พม. จัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” 29 ก.ย. – 3 ต.ค. นี้ :…

Read More

รมว.พม. สั่งการผู้บริหารเร่งเดินหน้ายกระดับผู้บริบาลอาชีพ เชื่อมั่นศักยภาพไทยพร้อมให้การดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น :

รมว.พม. สั่งการผู้บริหารเร่งเดินหน้ายกระดับผู้บริบาลอาชีพ เชื่อมั่นศักยภาพไทยพร้อมให้การดู…

Read More

พก. เชิญชวนร่วมงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โชว์ Next Steps โลกแห่งอนาคตสำหรับคนพิการ 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 65 นี้ :

พก. เชิญชวนร่วมงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โชว์ Next Steps โลกแ…

Read More

พม. จับมือ ม.สวนดุสิต หนุน Soft Power ไทย ร่วมพัฒนาวิชาการ หลักสูตรอาชีพ และผลิตภัณฑ์ให้สตรีและครอบครัว :

พม. จับมือ ม.สวนดุสิต หนุน Soft Power ไทย ร่วมพัฒนาวิชาการ หลักสูตรอาชีพ และผลิตภัณฑ์ให้สต…

Read More