รมว.พม. เตรียมเชิญสองรัฐมนตรีพัฒนาสังคมฯ สิงคโปร์ ศึกษาบทเรียนความสำเร็จการอยู่ร่วมกัน 3 ศาสนา ที่ “ชุมชนกุฎีจีน” กรุงเทพฯ :

รมว.พม. เตรียมเชิญสองรัฐมนตรีพัฒนาสังคมฯ สิงคโปร์ ศึกษาบทเรียนความสำเร็จการอยู่ร่วมกัน 3 ศ…

Read More

พม. ช่วยเด็ก 10 คนสุดท้ายออกจากสถานสงเคราะห์เอกชนแล้ว ที่ จ.สมุทรสงคราม พร้อมเร่งตรวจสอบมาตรฐานสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ :

พม. ช่วยเด็ก 10 คนสุดท้ายออกจากสถานสงเคราะห์เอกชนแล้ว ที่ จ.สมุทรสงคราม พร้อมเร่งตรวจสอบมา…

Read More

รมว.พม. ร่วมมือครอบครัวอาเซียน หนุนวัฒนธรรมและศาสนา แก้ปัญหาสังคม สู้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก :

รมว.พม. ร่วมมือครอบครัวอาเซียน หนุนวัฒนธรรมและศาสนา แก้ปัญหาสังคม สู้กระแสการเปลี่ยนแปลงโล…

Read More

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด “ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้” :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด “ตรวจว…

Read More

อบรมเสริมความรู้การทำงานในศูนย์ BFC และเตรียมขยายบริการให้ครบ 10 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน :

อบรมเสริมความรู้การทำงานในศูนย์ BFC และเตรียมขยายบริการให้ครบ 10 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประ…

Read More

“โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เติมเต็ม ‘เด็กกำพร้า’ ด้วย ‘ครอบครัว’ พร้อมปลูกฝังให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม :

“โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เติมเต็ม ‘เด็กก…

Read More