03/12/2023

วัน: 22 พฤษภาคม 2023

อยุธยา- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบวงเวียน ตามโครงการ “วงเวียนช่วยชีวิต” ทางแยก ทล 3477 กม. จากบริษัทกลางฯ เพื่อช่วยลดความเร็วลดอุบัติเหตุได้ 40-50%

อยุธยา- จังหวัดพระนค...