“อลงกรณ์”เจรจาขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเกษตรไทย-จีน :

“อลงกรณ์”เจรจาขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเกษตรไทย-จีน :

เช้าวันนี้ เวลา 9.30 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับ นายหม่า ฮุย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำเมืองซีชาง มณฑลเสฉวน ดร.แทนคุณ จิตต์อิสระ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ กล่าวเปิดงานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างจีน (จังหวัดเหลียงซาน มณฑลเสฉวน) กับไทย

โดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนของ 2 ฝ่ายร่วมในการประชุมครั้งนี้ ที่โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ. โดยก่อนการประชุมได้พบหารือกับนายหม่า ฮุย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองซีชาง และนายหลิว เว่ย นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมจีน-ไทย เรื่องการขยายความร่วมมือด้านการค้า โลจิสติกส์ (รถไฟจีน-ลาว) และการเกษตร

นายอลงกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือว่า จีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย การขยายความร่วมมือกับมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นมณฑลใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของจีนจะช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้า และการลงทุนของ 2 ประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการขนส่งบนเส้นทางไทย-ลาว-จีน จะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตร และผลไม้ไทยไปภาคตะวันตกของจีน และส่งต่อไปยุโรป เอเซียกลาง เอเซียตะวันตกสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอให้ฝ่ายจีนช่วยลดค่าระวางค่าขนส่งของขบวนรถสินค้า จีน-ลาว เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งจังหวัดเหลียงซาน เป็นจังหวัดหนึ่งของจีนที่มีชื่อเสียงด้านสมุนไพร ชา เห็ด และผลไม้เช่นแอปเปิ้ล องุ่น และทับทิม โดยจะมีการเยือนแลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป.

Related posts