ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4 แก่ผู้สำเร็จการอบรม 241 คน :

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริ…

Read More

วงดุริยางค์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Krungthep Christian Wind Symphony เข้าร่วมการประกวดวงดุริยางค์นั่งบรรเลงระดับนานาชาติ ในงานเทศกาลดนตรี ณ สาธารณเช็ก :

วงดุริยางค์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Krungthep Christian Wind Symphony เข้าร่วมการป…

Read More

เขตหลักสี่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน :

เขตหลักสี่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก …

Read More