กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นมอบงบช่วยเหลือที่พักชั่วคราวกรณีไฟไหม้ชุมชนหลังวัดสารอด :

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้…

Read More

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย การเคหะแห่งชาติ มอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44 :

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย การเคหะแห่งชาติ มอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้อยู…

Read More