กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นมอบงบช่วยเหลือที่พักชั่วคราวกรณีไฟไหม้ชุมชนหลังวัดสารอด :

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้…

Read More