ค่ายพ่อขุนผาเมืองจัดพิธีสถาปนาครบรอบ 40 ปี มณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการทหารในสังกัด :

ค่ายพ่อขุนผาเมืองจัดพิธีสถาปนาครบรอบ 40 ปี มณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรห…

Read More