“…ทีมวิทยากรบรรยาย จาก ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) บรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานทหาร เพื่อป้องกันภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยทางอากาศรูปแบบใหม่…” :

“…ทีมวิทยากรบรรยาย จาก ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) บ…

Read More