“…ทีมวิทยากรบรรยาย จาก ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) บรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานทหาร เพื่อป้องกันภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยทางอากาศรูปแบบใหม่…” :

“…ทีมวิทยากรบรรยาย จาก ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) บรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานทหาร เพื่อป้องกันภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยทางอากาศรูปแบบใหม่…” :

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผช.ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. อนุมัติ ให้ทีมงานวิทยากรบรรยายของ ศปอส.ตร. ไปบรรยายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและเป็นกำลังและแนวร่วมในการป้องกันและปราบปรามภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้อวกนภัยจากและกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพต่างๆ

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย 67 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชูศักดิ์ ขนาดนิด ผบก.ตอท.บช.สอท. และ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.วจ.สยศ. พร้อมด้วย พ.ต.ต.พากฤต กฤตยพงษ์ สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 ทว. , ร.ต.อ.พิชพงศ์ โสมกุล รอง สว. ฝอ.บ.ตร. , ร.ต.ท.หญิง วิมพ์วิภา อิ่มประสิทธิชัย รองสว.กก3.บก.ทท.1 ในนามของ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อรู้เท่าทันอาชญากรรมไซเบอร์ โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็น ข้าราชการทหาร  กรมกิจการพลเรือนทหารบก ณ โรงแรมฟอรัมพาร์ค เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Related posts