นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 64 ทั้ง 4 เหล่าทัพ นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มอให้กับโรงพยาบาลฯ :

นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 64 ทั้ง 4 เหล่าทัพ นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุ…

Read More