รมว.พม. ย้ำเสริมพลังคนตาบอด มุ่งพัฒนาศักยภาพคนพิการ สู่การสร้างสังคมแห่งโอกาส โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง :

รมว.พม. ย้ำเสริมพลังคนตาบอด มุ่งพัฒนาศักยภาพคนพิการ สู่การสร้างสังคมแห่งโอกาส โดยไม่ทิ้งใค…

Read More