รมว.พม. ย้ำเสริมพลังคนตาบอด มุ่งพัฒนาศักยภาพคนพิการ สู่การสร้างสังคมแห่งโอกาส โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง :

รมว.พม. ย้ำเสริมพลังคนตาบอด มุ่งพัฒนาศักยภาพคนพิการ สู่การสร้างสังคมแห่งโอกาส โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง :

วันที่ (25 เม.ย. 65) เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 : รอด รุ่ง ร่วมเติบโต พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 25

โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน  พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรภาครัฐที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนตาบอดให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. และองค์กรอื่น รวมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนตาบอด และองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนตาบอด ณ ห้องเรือนคำ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

นายจุติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายนของทุกปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ สำหรับโครงการสัมมนาครั้งนี้ และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในรูปแบบการประชุม On – site และ On – line ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19

ซึ่งประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา และการฝึกอบรม นับเป็นโอกาสอันดีที่คนตาบอดและผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ จะได้มาพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเสริมพลังคนตาบอดให้เป็นผู้ร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้าในสถานการณ์โควิด – 19 นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของคนตาบอดในสังคม และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนตาบอดทั่วประเทศ

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ยินดีที่จะช่วยส่งเสริมพลังของคนตาบอด ซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นด้วยการกระทำมากกว่าแผนงานและคำพูด ซึ่งทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าในทุกปี และพลังของคนตาบอด ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและการให้โอกาส ซึ่งเราให้ความเป็นธรรม ให้ความดูแล และเราพยายามที่จะให้เกิดสิ่งดีๆ สิ่งใหม่ๆ กับทุกสมาคม รวมไปถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ ตนได้เห็นถึงการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และโครงการที่ดีอย่างนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตนอยากให้กำลังใจกับทุกคนว่า ทุกคนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม ทั้งนี้การคุ้มครองช่วยเหลือคนพิการกลุ่มเปราะบางเป็นเป้าหมายของเรา ซึ่งการพัฒนาระบบนั้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงแผนงาน แต่ตนเชื่อมั่นว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นั้น ทำงานด้วยความเชื่อมั่น ใจรัก ใจปราถนาที่มุ่งพัฒนาให้กับคนพิการทั้งประเทศ

Related posts