รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมต้นแบบ เขตหนองแขม กทม.  มุ่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชน – กลุ่มเปราะบาง แบบ One Stop Service :

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมต้นแบบ เขตหนองแขม กทม.  มุ่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชน &#8211…

Read More