สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง น้อมนำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมสร้างบ้าน และ ห้องน้ำ และนำเงินเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ลำบาก :

สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง น้อมนำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมสร้างบ้าน และ ห้องน้ำ และนำเงินเหล่ากาชาด…

Read More

สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง จับมือ หน่วยงานสิ่งแวดล้อม เปิดปฏิบัติการตรวจโรงงานอุตสาหกรรม ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม :

สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง จับมือ หน่วยงานสิ่งแวดล้อม เปิดปฏิบัติการตรวจโรงงานอุตสาหกรรม ป้อง…

Read More

สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง เปิดการอบรมเสริมศักยภาพ ชรบ. ให้พลังประชาชนปกป้องชุมชน ร่วมป้องกันปราบปรามยาเสพติด :

สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง เปิดการอบรมเสริมศักยภาพ ชรบ. ให้พลังประชาชนปกป้องชุมชน ร่วมป้องกัน…

Read More

สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง นำรถเข็น อุปกรณ์ช่วยเดิน มอบให้ถึงบ้านผู้สูงอายุ และ ผู้พิการทั้งอำเภอ :

สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง นำรถเข็น อุปกรณ์ช่วยเดิน มอบให้ถึงบ้านผู้สูงอายุ และ ผู้พิการทั้งอ…

Read More