สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง จับมือ หน่วยงานสิ่งแวดล้อม เปิดปฏิบัติการตรวจโรงงานอุตสาหกรรม ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม :

สกลนคร/นายอำเภอบ้านม่วง จับมือ หน่วยงานสิ่งแวดล้อม เปิดปฏิบัติการตรวจโรงงานอุตสาหกรรม ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม :

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. ที่อบต.ดงหม้อทอง นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง ร่วมเป็นประธานการประชุมวางแผนปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำสงคราม แม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากอำเภอบ้านม่วงได้รับแจ้งว่า พบสัตว์น้ำลอยตายในแม่น้ำ ซึ่งก่อนหน้านี้ ห้วงปีที่ผ่านมา พบว่ามีประเด็นร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมนำเข้าสู่การพิจารณาระดับจังหวัดของพื้นที่รอยต่อของจังหวัดสกลนคร แต่ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้

สำหรับวันนี้ มีหน่วยงานสนธิกำลังร่วมปฏิบัติการ โดยการประสานงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านม่วง ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง โดย นายนพพล สอนเคน ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง และ น.ส.ศศิพิญญานันท์ ปุ่งคำน้อย ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม พร้อมด้วย สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ประมงอำเภอบ้านม่วง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง และ พนักงานส่วนตำบล โดยก่อนเข้าตรวจสอบบริเวณสถานประกอบการ ที่ประชุมได้ตกลงแบ่งมอบหน้าที่ภารกิจในการตรวจสอบ เนื่องจากมีบริเวณพื้นที่ ซึ่งต้องดำเนินการตรวจสอบ และ เก็บตัวอย่างน้ำ โดยวันนี้ ได้ใช้ระยะเวลาดำเนินการจนถึงเวลาประมาณ 18.00 น. และ ซึ่งยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่อง ในวันที่ 21 กันยายน 2565

สำหรับการจัดเก็บทดสอบตัวอย่างน้ำ เพื่อทดสอบ เจ้าหน้าที่ได้พืจารณาจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม และ บริเวณแหล่งน้ำซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับโรงงาน ตั้งแต่บริเวณแหล่งน้ำก่อนถึงโรงงาน และ รอบโรงงาน รวมทั้ง บริเวณที่น้ำร่องไหลไป โดยต้องส่งตรวจยืนยันผลอีกครั้ง รวมทั้ง ยังได้จัดทำบันทึกข้อแนะนำการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หลังการตรวจเสร็จสิ้น และ ทราบผลการทดสอบน้ำ จะรวบรวมข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมาย เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

/บุญเรือง เกษรจันทร์/รายงาน/

Related posts