สภาการสื่อฯ ร่วมมือสนง.คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลฯ จัดอบรม PDPA ให้สื่อ :

สภาการสื่อฯ ร่วมมือสนง.คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลฯ จัดอบรม PDPA ให้สื่อ : เมื่อวันที่ 1 กันย…

Read More