สภ.เมืองนนทบุรี มอบสิ่งของ (ข้าวสาร) ให้กับ ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว :

สภ.เมืองนนทบุรี มอบสิ่งของ (ข้าวสาร) ให้กับ ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อเป็นขวัญกำ…

Read More