สมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ และคณะกรรมการร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ และคณะกรรมการร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็…

Read More

สมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ และคณะกรรมการร่วมบันทึกเทปถวายพระพร นื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ และคณะกรรมการร่วมบันทึกเทปถวายพระพร นื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ…

Read More