สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย )จัดแถลงข่าวการจัดหลักสูตรใหม่ เพื่อสื่อมวลชน :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย )จัดแถลงข่าวการจัดหลักสูตรใหม่ เพื่อสื่อมวลชน : เมื่อวันที…

Read More

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) มอบโล่ “ฐานันดร ๔” :

ส.สมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) มอบโล่ “ฐานันดร ๔” : วันที่ 7 ก.ค. 2565 เวลา 13.00 น. นางลัลน…

Read More

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย ประสานความอนุเคราะห์ ให้ตรวจ ATK ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย ประสานความอนุเคราะห์ ให้…

Read More