สุรินทร์ – นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมชุมชนหมู่7ผลิกพื้นที่สวนป่าห้วยแก้วสร้างป่าสร้างรายได้ :

สุรินทร์ – นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมชุมชนหมู่7ผลิกพื้นที่สวนป่าห้วยแก้วสร้างป่าสร้างรายได้ : …

Read More