เอ๊กซ์เอ็ม ร่วมกับมูลนิธิ EDF มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และปรังปรุงห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน :

เอ๊กซ์เอ็ม ร่วมกับมูลนิธิ EDF มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และปรังปรุงห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเร…

Read More