โลตัส คว้า 2 รางวัลระดับสากล HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 ด้านสรรหาพัฒนาพนักงานบัณฑิตจบใหม่ และบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง :

โลตัส คว้า 2 รางวัลระดับสากล HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 ด้านสรรหาพัฒนาพนักงานบัณฑิ…

Read More