๑๓๐ ปี มหาดไทยบำรุงสุข “ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ” :

๑๓๐ ปี มหาดไทยบำรุงสุข “ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ.…

Read More