ชมรมกองพันทหารม้าที่ 7 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อดีตทหารม้าที่เสียชีวิตในสมรภูมิการรบป้องกันประเทศ :

ชมรมกองพันทหารม้าที่ 7 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อดีตทหารม้าที่เสียชีวิตในสมรภูมิการรบป้องกันประเทศ :

(5 ม.ค.2565) ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ พันเอกวินัย ยาวไทยสงค์ ประธานชมรมกองพันทหารม้าที่ 7 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกันประชุมสามัญประจำปี 2564 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2564 ที่ผ่านมา เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆ การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคม โดยภายในงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พันเอกวินัย ยาวไทยสงค์ ประธานชมรมกองพันทหารม้าที่ 7 เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งชมรมกองพันทหารม้าที่ 7 ที่ตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2550 เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างสมาชิกในชมรมที่เกษียณอายุราชการหรือลาออก และที่ยังรับราชการอยู่ รวมถึงระลึกถึงอดีตที่เคยปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทั้งให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือสมาชิกของชมรม ถือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เมื่อสมาชิกเสียชีวิตลง ซึ่งปัจจุบันชมรมกองพันทหารม้าที่ 7 มีสมาชิก จำนวน 343 ราย ซึ่งวันนี้ มีสมาชิกมาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 กว่าราย เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด ในเรื่องป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

นำรัก สมบัติ (อุตรดิตถ์) โทร. 089-8586380

Related posts