พริ้นซ์อีสาน อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ จับมือผุดโปรเจกต์ ‘อินเตอร์คัสโตเมอร์’ ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รับต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด :

พริ้นซ์อีสาน อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ จับมือผุดโปรเจกต์ ‘อินเตอร์คัสโตเมอร์’ ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รับต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด :

2 โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ ได้รับเกียรติต้อนรับองค์หญิงนโรดม สุเพียะนารี แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางชมขบวนแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพก่อนเดินทางกลับประเทศ

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนำร่องโปรเจกต์ ‘อินเตอร์คัสโตเมอร์’ โดยการร่วมมือกันของโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง คือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี รับนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาที่เดินเข้าประเทศไทยผ่านด่านชายแดนช่องสะงำ ซึ่งผู้เดินทางสามารถท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปไปเช้า-เย็นกลับได้ หลังรับการรักษาหรือรับการตรวจสุขภาพแล้ว นอกจากจะได้ชิมอาหารอีสานรสเด็ดแล้ว ยังได้เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ เพื่อผ่อนคลาย ถือเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีทั้งหมด 12 แห่งทั่วประเทศไทย โดยโปรเจกต์อินเตอร์คัสโตเมอร์นั้น เป็นการร่วมมือของรพ.พริ้นซ์อีสานทั้งสองแห่ง พริ้นซ์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม บริการครบ ตรวจพร้อมรักษา การพยาบาลเป็นเลิศ ค่ารักษาไม่แพง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cambodia.princhealth.com

Related posts