สกลนคร/อำเภอบ้านม่วงร่วมมือสถานศึกษา ส่งเสริม เด็กและเยาวชน แสดงออกทักษะสร้างสรรค์ด้านดนตรี กีฬา และ ศิลปวัฒนธรรม :

สกลนคร/อำเภอบ้านม่วงร่วมมือสถานศึกษา ส่งเสริม เด็กและเยาวชน แสดงออกทักษะสร้างสรรค์ด้านดนตรี กีฬา และ ศิลปวัฒนธรรม :

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 – 12.00 น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม และ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่หลายแห่ง นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงผลการฝึกทักษะที่โดดเด่นทั้งในด้านการดนตรี ศิลปวัฒนธรรม การแสดง และ กีฬา เพื่อเสริมสร้างทักษะศักยภาพเฉพาะของบุคคลในด้านที่แตกต่างกัน ให้เด็กได้เรียนรู้ในการแสดงออกจากความเข้าใจของตนเอง และ ความเข้าใจผู้อื่นด้วยการเรียนรู้มีส่วนร่วมในกระบวนการของกิจกรรมต่างๆ และ ใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง และ ส่วนรวม รวมทั้ง เป็นเกราะป้องกันห่างไกลจากภัยคุกคามของยาเสพติด

/บุญเรือง เกษรจันทร์/รายงาน/

Related posts