อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมและชมงานของ มูลนิธิบ้านพระพร :

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมและชมงานของ มูลนิธิบ้านพระพร :

วันที่ 14 กันยายน 2565  เวลา 09.30 นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมและชมงานของ มูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) House of Blessing Foundation พร้อมด้วย นางบุญนาค คลังสุภาวิพัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบ หัวหน้าโครงการติดตาม แนะนำช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ชุดที่ 1 และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อพูดคุยให้กำลังใจเด็กและเยาวชน ณ มูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) House of Blessing Foundation แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Related posts