พม. โดย กรม ผส. จัดเวทีเสวนา Forum Talk นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจใหม่ตอบโจทย์วัยเก๋า ในงาน 20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :

พม. โดย กรม ผส. จัดเวทีเสวนา Forum Talk นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจใหม่ตอบโจทย์วัยเก๋า ในงาน 20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. พม. “โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้จัดเวทีเสวนา Forum Talk นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจใหม่ตอบโจทย์วัยเก๋า ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน 20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท Go Mamma บริการรถ รับส่ง – แท็กซี่ สำหรับผู้สูงอายุบริษัท วีล ออฟ จอย จำกัด Joy Ride บริการพาผู้สูงวัยไปหาหมอและการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา รำ 4 ภาค และสวัสดีอาเซียน การแสดงของชมรมลีลาศและไลน์แดนซ์ เขตบางเขน กทม.

โดยงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาสพัฒนาคนทุกช่วงวัย” จะจัดงานถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีจัดแสดงผลการดำเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงศักยภาพผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสถาปนากระทรวง พม. บูธนิทรรศการการพัฒนานโยบายผู้สูงอายุ สิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุที่ได้รับ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และนวัตกรรมผู้สูงอายุ รวมทั้งบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ ได้แก่ ไอดินไอศกรีมข้าว ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง วิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดภูฐาน ลูกชิ้นเห็ดออแกนิคใส่ไก่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หมอบ้านบ้านไม้ตาลดัดขา จังหวัดอุทัยธานี และกลุ่มเป้าหมายของ กระทรวง พม. เป็นต้น

Related posts