รมว.พม. ย้ำช่วยเหลือเต็มที่จนกว่าจะเข้มแข็ง ดูแลตนเองได้ พร้อมดึงเครือข่ายเร่งซ่อมบ้านผู้ได้รับผลกระทบความรุนแรง ที่ จ.หนองบัวลำภู :

รมว.พม. ย้ำช่วยเหลือเต็มที่จนกว่าจะเข้มแข็ง ดูแลตนเองได้ พร้อมดึงเครือข่ายเร่งซ่อมบ้านผู้ได้รับผลกระทบความรุนแรง ที่ จ.หนองบัวลำภู :

วันที่ (30 ต.ค. 65) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ พร้อมทั้ง 1) มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมบ้านของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 11 ราย 2) มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 3 แห่งได้แก่ ตำบลอุทัยสวรรค์ ด่านช้าง และกุดแห่ 3) มอบสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 200 ชุด สนับสนุนโดย ไทยพีบีเอส  และ 4) มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 120 คน จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ กระทรวง พม. มาลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อจะทำให้พี่น้องชาวอำเภอนากลางทั้ง 12 ตำบล ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ทุกท่านดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าเรื่องอาชีพ ผู้สูงอายุ และเด็กที่มีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์เด็กเล็กทุกศูนย์ มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพ  และเราจะเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 2 จะเข้ามาช่วยอบรมการป้องกันเหตุอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีผู้บริหารกระทรวง พม. ผลัดเปลี่ยนมาลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าท่านสามารถบอกได้ว่า ท่านเข้มแข็งแล้ว

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ยังมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ และประสานการแก้ไขปัญหาให้กับทุกท่าน ซึ่งทำให้พบว่ามีเด็กชายที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จึงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ  ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวได้ช่วยประสานข้อมูลและพาเด็กไปทำบัตรฯ จนสำเร็จภายใน 3 วัน ทำให้เห็นได้ว่า เรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือทุกท่านอย่างเต็มที่ เพราะต้องการให้จังหวัดหนองบัวลำภูมีความเข้มแข็ง อีกทั้งตนในนามตัวแทนของรัฐบาล ต้องขอขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ส่งทหารช่างมาช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานขอยืนยันว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะดูแลทุกท่านในทุกมิติ และจะติดตามผลการช่วยเหลือเป็นระยะๆ ทุกเดือน จนกว่าทุกท่านเข้มแข็งและสามารถดูแลตนเองได้  อีกทั้งจะรายงานความคืบหน้าทุกเดือนให้นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ทราบด้วย

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ : “ผูกข้อมือ เพื่อนบ้านเพื่อนใจ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และปล่อยคาราวาน “ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมบ้าน” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งสนับสนุนโดยกองทัพภาคที่ 2 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ได้เดินทางไปลงพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์และกุดแห่ อำเภอนากลาง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมติดตามการซ่อมแซมบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และได้มอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งตนได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพหลักสูตรอาหารจานเดียวเมนูข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ อาหารว่างขนมวาฟเฟิ้ลและโดนัทจิ๋วสูตรพิเศษเฉพาะรัตนาภา จำนวน 30 คน และมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพทำขนมให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบ  รวมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับบุตร นอกจากนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดกิจกรรม Road Show อาชีพ อาทิ บริการตัดผมชาย ซอยผม จัดแต่งทรงผมและเสริมสวยสตรี นวดผ่อนคลาย และกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ ห้องเรียนรู้ด้านสตรีและครอบครัว สันทนาการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า และการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพผ้าทอมือโบราณ เป็นต้น

Related posts