พม. ผนึกกำลัง แม็คโคร “ส่งต่อความสุข เพื่อชีวิตดีดี รับปีใหม่” ชู กระเป๋ากระจูด เป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 :

พม. ผนึกกำลัง แม็คโคร “ส่งต่อความสุข เพื่อชีวิตดีดี รับปีใหม่” ชู กระเป๋ากระจูด เป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 :

วันนี้ (9 พ.ย. 65) เวลา 09.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลของขวัญ “ส่งต่อความสุข เพื่อชีวิตดีดี รับปีใหม่” พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกลุ่มคนพิการ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้ที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการดำเนินงานและความร่วมมือ ณ แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ โดยเฉพาะการให้ความคุ้มครองให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งในปีที่ผ่านมา กระทรวง พม. โดย พก. ได้มีการสนับสนุน ส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ การสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะของคนพิการทางด้านดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการผ่านทางออนไลน์ (E-Commerce) ร่วมกับบริษัทชั้นนำ สามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายกระจายสินค้าของคนพิการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคนพิการในหน่วยงานสังกัดของ พก. โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ และภาคประชาสังคม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

นางสาวสราญภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่จะถึงนี้ กระทรวง พม. โดย พก. ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มอบของขวัญให้กับประชาชน จัดโครงการ “ส่งต่อความสุข เพื่อชีวิตดีดี รับปีใหม่” พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกลุ่มคนพิการ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีในการสนับสนุนเรื่องช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และกระจายสินค้าทางการเกษตรของคนพิการ รวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ ปัจจุบันได้นำร่องการดำเนินงานดังกล่าวร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำไปวางจำหน่าย อาทิ เมล่อน และกระเป๋ากระจูด ซึ่งเป็นสินค้าไฮไลท์ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับการตอบรับและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ผ่านได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และจะต่อยอดโครงการดังกล่าว ไปยังศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการในสังกัด พก. ทั้ง 9 แห่ง และกลุ่มอาชีพคนพิการในชุมชน โดยมุ่งหวังสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพ ระบบการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานและเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในระดับพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีรายได้ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

ด้านนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ แม็คโครเตรียมจัดเทศกาลของขวัญดังกล่าวเพื่อส่งมอบความสุขปี 2566 โดยเทรนด์กระเช้าของขวัญที่ได้รับนิยมมากที่สุด ประกอบด้วย สินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มผลไม้สดและแปรรูปจากธรรมชาติ เช่น กลุ่มธัญพืชอบแห้ง โดยแม็คโครได้นำตะกร้าที่เป็นผลงานการสานกระจูด จากฝีมือคนพิการที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสินค้าพรีเมียม คุณภาพดี มาจัดจำหน่ายและนำมาจัดชุดเป็นกระเช้าของขวัญ ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ ในโครงการดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 15 ม.ค. 2566 ที่แม็คโครทุกสาขา

Related posts