ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย :

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกอบกับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ที่มอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์  สัจจพันธุ์ ผบช.สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “ที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติ (ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด)จังหวัดภูเก็ต”(Phuket Crime-Free) โดยให้เจ้าของที่พัก ร่วมกันสอดส่อง ชาวต่างชาติที่มาพักอาศัย ซึ่งส่งผลให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยว สำหรับโครงการนี้ เป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ ผบ.ตร. (เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน) มาสู่การปฏิบัติในรูปแบบของโครงการ โดยมีการแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ รายละเอียดปรากฏตามภาพประกอบท้ายในแถลงข่าวนี้

ผลการดำเนินโครงการมีดังต่อไปนี้

  1. ผลการออกตรวจและจับกุม (ระหว่างวันที่ 1-15 ธ.ค.65)

– Over Stay จับกุม 6 ราย และ ปรับ 117 ราย

– ออกตรวจ เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38 ปรับ จำนวน 8 ราย ( DEPA และ PKCD ร่วมกันพัฒนาระบบการตรวจ )

– ผลการจับกุมคนต่างด้าวทำงานผิดตามวัตถุประสงค์การขออนุญาต จำนวน  1  ราย

  1. ตำรวจท่องเที่ยวและจัดหางาน จับกุมความผิดของชาวต่างชาติ ไกด์ บริษัทนำเที่ยว และคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานเกินสิทธิที่จะทำได้ จำนวน 3 ราย
  2. การจัดการกับกลุ่ม แก๊ง ผู้มีอิทธิพล มาเฟีย ที่แฝงมาในรูปแบบการขออยู่ต่อประเภทนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตม.จว.ภูเก็ต ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และ DASHBOARD ของงานขออยู่ต่อเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชน(นอกระบบ) โดยมีแนวคิดจากการบริหารจัดการเตียงว่างของโรงพยาบาลในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา จึงทำให้ทราบว่าในจังหวัดภูเก็ต มีโรงเรียนทั้งหมด 28 แห่ง แต่ละโรงเรียน ตั้งอยู่ที่ไหน สามารถจุนักเรียนได้โรงเรียนละกี่คน ปัจจุบันมีนักเรียนกี่คน และยังสามารถรับได้อีกกี่คน ทำให้จังหวัดภูเก็ตไม่เกิดภาวะนักเรียนล้นโรงเรียน

– สถิติการปฏิเสธและยกเลิกวีซ่า จำนวน 605 ราย

– MR.Vladimir Sosnov กงสุลสหพันธรัฐรัสเซียประจําจังหวัดภูเก็ต ยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ต

  1. ความผิดของคนไทยที่หลอกลวงชาวต่างชาติ

– มีผลการดำเนินคดี บริษัทตัวแทนหลอกต่อวีซ่า จำนวน 15 คดี (สภ.เมือง 11 คดี , สภ.ป่าตอง 2 คดี และ สภ.ฉลอง 2 คดี)

– ตม.จว.ภูเก็ต ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ได้รับความเดือดร้อน (Phuket Immigration Help Center) บริเวณอาคารที่ทำการ ตม.จว.ภูเก็ต

  1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวต่างชาติบริจาคโลหิต บริเวณห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ในวันที่ 22 ธ.ค 65

ตม.จว.ภูเก็ต ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ได้สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบคัดกรอง และปราบปรามจับกุมชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในด้านต่างๆ รวมถึงเฝ้าระวังบุคคลที่มีหมายจับทั้งสัญชาติไทย และสัญชาติอื่นๆ หากท่านใดพบเห็น หรือรับทราบเบาะแสการกระทำความผิดกรุณาแจ้งมายัง ตม.จว.ภูเก็ต ตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

  • สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567

Traffy Fondue แพลตฟอร์มรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมือง เปิดใช้วันที่ 19 ธ.ค.65 โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาเข้ามาได้ทาง QR CODE Line

สายด่วนตำรวจ 191

  • สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155
  • สายด่วนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต 1178 หรือ ร.ต.อ.หญิง ชลดา โชคดีศรีจันทร์ โทร.0618632898
  • QR CODE แจ้งเหตุชาวต่างชาติ

Related posts