ตะลุย ตรวจสอบสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ/มูลนิธิ ในพื้นที่ :

ตะลุย ตรวจสอบสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ/มูลนิธิ ในพื้นที่ :

พ.ต.ท.ชิติสรรค์ คงขำ สว.ตม.จว.ปัตตานี สั่งการให้ชุดสืบสวนและงานบริการคนต่างด้าวตม.จว.ปัตตานี ออกตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบและมูลนิธิที่มีบุคคลต่างด้าวมาดำเนินการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรที่ด่าน ตม.จว. โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลการจัดตั้งสถานศึกษา/มูลนิธิ รวมทั้ง ข้อมูลว่ายังได้ดำเนินการประกอบการ หรือจัดกิจกรรม/เปิดสอนตามตารางเรียน อยู่หรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบตัวบุคคลต่างด้าวว่าได้ปฏิบัติตนตามวัตถุประสงค์ที่ได้มาดำเนินการยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรหรือไม่ หากมีการตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่าทั้งสถานศึกษา/มูลนิธิไม่ได้มีหนังสือการจัดตั้งอยู่จริง หรือขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในส่วนของตัวบุคคลต่างด้าวเองไม่ได้อยู่ตามเงื่อนไขการขออนุญาต ก็จะได้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป

Related posts