อิทธิพันธ์ บัวทอง บรรณาธิการบริหารข่าวช่อง 8 ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 13 :

อิทธิพันธ์ บัวทอง บรรณาธิการบริหารข่าวช่อง 8 ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 13 :

คุณนงลักษณ์ งามโรจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี คุณอิทธิพันธ์ บัวทอง บรรณาธิการบริหารข่าวช่อง 8 ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 13  ประจำปี 2565 ด้วยหลักยึดมั่นมาตรฐานจริยธรรม นำสื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยคุณอิทธิพันธ์ เผยว่า พร้อมผลักดัน นำพาสมาชิกของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อในปัจจุบัน ยกระดับขับเคลื่อนมามาตรฐานจริยธรรมในการนำเสนอข่าว ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะบุคลากรในวิชาชีพข่าวอยู่เสมอ พร้อมเติมความรู้รอบด้านให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ ณ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ถนนประเสริฐมนูกิจ

Related posts